dimarts, 28 d’octubre de 2008

Wittgenstein

“només en no intentar expressar l’inexpressable aconseguim que res no es perdi. Tanmateix l’inexpressable estarà –inexpressablement- contingut en allò que ha estat expressat!”