dilluns, 21 de juliol de 2008

Final de curs

Segons Schopenhauer el sentiment de compassió és el fonament de la convivència social i de la moralitat. Així, quan fem mal a una altra persona, de fet, ens l’estem fent a nosaltres mateixos. Tots els individus humans són manifestacions de la mateixa voluntat universal. Per aquest autor, l’experiència estètica és una via directa d’accés als misteris més profunds de la realitat. I així va ser com, a través de l’art com la música i el cinema, vaig experimentar un moment de felicitat a la meva vida quotidiana. L’últim dia de classe, tot explicant la importància de l’esperit dionisíac en Nietzsche, de la lluita ferotge que es dóna en tot individu entre la mesura i la desmesura, la raó i els sentiments, el mal i el bé, l’horror i la bellesa... varem veure aquest fragment de Mort a Venècia i després l’última escena de la pel·lícula. Aplaudiments i final de curs.