dijous, 11 de setembre de 2008

Pedagogia

Sense cap ànim moralitzant, només pel gust de repetir-les i perquè m'han agradat, anoto dues cites extretes del llibre La inteligencia fracasada de José Antonio Marina. La primera, d'Émile Bemviste: "Bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre." La segona, dels clàssics: "Contra principia negantem non est disputandum", és a dir, no es pot argumentar amb qui nega els principis de l'argumentació.